Đại Lý Chính Thức Máy Hàn Hồng Ký Chính Hãng Giá Tốt

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 6kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 40 - 215A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 6.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Trọng lượng: 6.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Trọng lượng: 10kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 1.6-3.2(220V) / 1.6-4.0(380V)
Trọng lượng: 15kg
Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 10kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 2mm
Trọng lượng: 8.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 2mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 – 200A
Hàn liên tục: 2.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Trọng lượng: 17kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Trọng lượng: 16kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 400A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 6.0mm
Trọng lượng: 37kg
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 9.5kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 6kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.0 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Cường độ: 20 - 200A
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 5 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 200A
Sử dụng cuộn dây: 0.8 - 1.0mm
Trọng lượng: 33kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 250A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.2mm
Trọng lượng: 15kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 350A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.4mm
Trọng lượng: 37kg
Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 500A
Sử dụng dây hàn: 1.2 - 1.6mm
Trọng lượng: 40kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 40A
Độ dày cắt tối đa: 8mm
Trọng lượng: 9kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 30 - 100A
Độ dày cắt tối đa: 20mm
Trọng lượng: 35kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Độ dày cắt tối đa: 7mm
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 40 - 150A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2 mm
Trọng lượng: 6kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180N

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180N

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 180A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 30kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180D
-9%

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180D

3,630,000 VNĐ 3,325,000 VNĐ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 180A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 30kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H200D
-8%

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H200D

4,950,000 VNĐ 4,560,000 VNĐ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 200A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 45kg